Eenzaamheid, een bekend probleem bij
ouderen maar ook zeker een groot probleem onder jongeren. Momenteel leven wij in een maatschappij waarin social media een grote invloed heeft op de mentale gezondheid. Er wordt een onrealistisch beeld geschetst waardoor het zelfbeeld van jongeren naar beneden wordt gehaald. Het gevolg hiervan is dat jongeren denken dat ze er niet bij horen en dat ‘je alleen voelen’ niet normaal is. Doordat eenzaamheid door iedereen anders kan worden ervaren is er geen universele oplossing. 

Stille Strijd was te zien in de publieke ruimte en draagt bij als gespreksstarter omtrent eenzaamheid.

‘Tour de Belcrum’
Belcrum, Breda
2019